Problembeskrivning: Om du installerar .Net Framework 3.5 (inkluderar .Net 2.0 och 3.0) på Windows 10- eller Windows 2016-servern kan du stöta på det här problemet. Om du laddar ner offlineinstallationsprogram eller använder DISM-kommandon för .Net Framework, betraktar Windows det fortfarande som en funktion och försöker alltid aktivera det från Windows-funktionen.


Lösning:


Windows betraktar .Net Framework som en funktion och försöker därför använda Windows Update-tjänster för att ladda ner de filer som behövs för installationen. Om det här paketet inte är godkänt på WSUS, kan Windows inte ladda ner de nödvändiga filerna och därför orsakar det felet i nedladdningsprocessen. För att lösa det här problemet kan du tillfälligt kringgå din WSUS-server, så att Windows kan ansluta direkt till MS Update och ladda ner filerna.


Förbigå WSUS-


Öppna regedit och gå till Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Redigera nyckeln UseWUServer, ändra värdedata till 0.

Starta om Windows Update-tjänsten.

Försök nu att aktivera funktionen .Net Framework 3.5 (inkluderar .Net 2.0 och 3.0)


När du är klar med .Net-installationen, ändra värdet för UseWUServer-registernyckelns data tillbaka till 1.